Dabing - Synchron štúdio 1 Mixážny kontrolér po upgrade z verzie 1.4 až na 3.1 po viac ako 6 rokoch - prechod z Nuenda 4 na ProTools HD10 s novým pultom aj 5.1 posluchom

Dabing - Synchron štúdio 3 - s 5.1 posluchom

spoločná strojovňa pre Synchron štúdiá 2 a 3 dva ProToolsz s HDX2 akceleráciou

Dabing - Synchron štúdio 6 Taktiež upgrade po viac ako 6 rokoch - z Nuenda 4 na ProTools HD10

pohľad z iného uhla... Mixpult z "Euphonix na Avid" :0

V hornej polovici ProToolsHD pre réžiu Synchron štúdia 6 v dolnej časti spoločné staré úložisko 12 TB z roku 2006 ešte v práci... po siedmich rokoch dopracovalo (december 2013)