Dodávateľ a systémový integrátor profesionálnej audio/video techniky.
DK Technologies


DK-1

DK Technologies DK-1


DK--1 Meter je zvukový indikátor ktorý využíva štandardy ITU, EBU a ATSC.

DK-2

DK Technologies DK-2


Kompaktný Audio Loudness Meter DK2 na meranie loudness pre 5.1, Meranie pod...

DK-5

DK Technologies DK-5


Kompaktný 4,3" Audio a Loudness meter, 16 kanálov, 3G SDI, AES, Analog

DK-7

DK Technologies DK-7


DK-7 je zvukový a loudness indikátor so 7" multi touch screenom s vstupami ...

MSD-100C Loudness

DK Technologies MSD-100C Loudness


MSD100C Stereo Loudness je stereo zvukový indikátor, pracuje na ITU štandar...

MSD100C-LOUDNESS

DK Technologies MSD100C-LOUDNESS


MSD100C Loudness je zvukový indikátor, pracuje na ITU štandarde.

MSD200C

DK Technologies MSD200C


MSD-200C je zvukový indikátor so štandardom AES3 a VGA displejom.

MSD600M++

DK Technologies MSD600M++


MSD600M++ je zvukový indikátor s multikanálovým analyzérom do 32 kanálov, m...

MSD-600M++

DK Technologies MSD-600M++


MSD600M++ je zvukový indikátor s multikanálovým analyzérom do 32 kanálov, m...

PT0200C

DK Technologies PT0200C


PTO200C je zvukový indikátor s digitálnyimi stereo AES3 vstupmi a výstupmi,...

PT0600M

DK Technologies PT0600M


PTO600M je modulárny zvukový indikátor s 32 kanálmi, podporuje AES3 a SD-SD...

PT0600M

DK Technologies PT0600M


PTO600M je zvukový indikátor s 32 kanálmi, podporuje AES3 a SD-SDI formáty,...

PT0660M

DK Technologies PT0660M


PTO660M je zvukový indikátor s 32 kanálmi, podporuje AES3 a SD-SDI formáty,...

PT0660M

DK Technologies PT0660M


PTO660M je zvukový indikátor s 32 kanálmi, podporuje AES3 a SD-SDI formáty,...

PT0660M-LS

DK Technologies PT0660M-LS


PTO660M-LS je zvukový indikátor s 32 kanálmi, podporuje AES3 a SD-SDI formá...

PT0660M-LS

DK Technologies PT0660M-LS


PTO660M-LS je zvukový indikátor s 32 kanálmi, podporuje AES3 a SD-SDI formá...

PT0710M

DK Technologies PT0710M


PTO710M je modulárny zvukový indikátor s LCD displejom, môže byť plne upgra...

PT0730M

DK Technologies PT0730M


PTO730M je modulárny zvukový indikátor s podporou až do 16 vstupných signál...

PT-0730M

DK Technologies PT-0730M


PTO730M je modulárny zvukový indikátor s podporou až do 16 vstupných signál...

PT0740M

DK Technologies PT0740M


PTO740M je modulárny zvukový indikátor s podporou až do 16 vstupných signál...

PT-0740M

DK Technologies PT-0740M


PTO740M je modulárny zvukový indikátor s podporou až do 16 vstupných signál...

PT0760M

DK Technologies PT0760M


PT0760M is a 1, 2 or 4 Channel HD/SD Waveform Monitor with up to 4 simultan...

PT-5202

DK Technologies PT-5202


Multi-štandardný HD and SD gen-lokovateľný referenčný generátor polovičnej ...

PT5211

DK Technologies PT5211


Modular change-over unit that reliably switches between SPG's. The unit acc...

PT5300

DK Technologies PT5300


Modular Multi-standard HD and SD gen-lockable sync generator with front pan...

PT-5300

DK Technologies PT-5300


Modulárny Multi-štandardný HD and SD gen-lokovateľný referenčný generátor. ...

PT5664

DK Technologies PT5664


Digital and Analogue Component / Composite standard half-rack Waveform Moni...