Štúdio Zion5 naša firma riešila - akustické konzultácie (zvuková izolácia podkrovia, priestorová akustika) - riešenie vetrania a klimatizácie priestoru - dodávka akustických obkladov značky RPG - dodávka, inštalácia a kalibrácia digitálneho posluchu Genelec Small Environment - dodávka nearfield monitorov Yamaha HS-5 a prevodníka Focusrite OctoPre MKII - návrh a výroba technologického stola - inštalácia audio technológie do technologického stojanu v chladenom priestore

ruhá réžia (naľavo na stene obklad RPG BAD panel, v rohu RPG Modex Corner, napravo Omnifussor, na strope RPG Skyline LP)