Pracovisko malo nevhodný pomer strán (takmer ) ako aj zlú dispozíciu a materiálové rozloženie. Ťažko sa hľadalo riešenie kde postaviť zvukového technika, kde zvukové monitory, kam umiestniť video monitor aby bol obraz so zvukom na jednej stene :). Nízke frekvencie mali dozvuk niekolkonásobný oproti vysokým - vďaka kobercovému obkladu. Kubatúra malá - takže obklad musí byť subtílny.

Nakoniec sme z troch stien na ktorých nie sú okná a dvere zobrali po 13 centimetrov obkladom - a je to ! Prvé odrazy sú potlačené pod potrebnú kritickú hranicu a čas dozvuku sme skrotili do normatívnych požiadaviek, čo dokladuje výsledok meraní. Slovenský filmový ústav - Pracovisko reštaurovania zvuku