Slovenský filmový ústav na Grosslingovej ulici má vynovenú filmovú projekciu (október 2014)

Pohľad do projekcie na Grosslingovej ulici pred montážou filmového plátna - reproduktory zabudované v THX "baffle". Pôvodné akustické riešenie zo sedemdesiatych rokov 20 storočia, ktoré už nestačí s dychom na požiadavky digitálneho kina, sme podporili obkladmi v prednej časti kinosály.

Tak a plátno je už osadené. Na záver ešte masky a bude to hotové... Do tejto projekcie sme prispeli DCI certifikovaným 4K/2K projektorom SONY SRX-R 510